Obnov si jedáleň alebo kuchyňu

... aby deti chodili opäť do školských jedální s chuťou

Vyjadrenie organizátora súťaže – Nadácie RZ

Dovolíme si Vás upozorniť, že v súlade s Pravidlami súťaže o GRANT Nadácie RZ je každý dar započítaný ako samostatný v prípade, že je darovaný Darcom, ktorý je zaregistrovaný na portáli ĽudiaĽuďom.sk.

Darca môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistruje svojím e-mailom  a heslom. Podporiť výzvu môže Darca veľmi jednoducho prostredníctvom internetbankingu, online platbou kartou, prípadne priamym vkladom v banke.

Zaregistrovali sme, že pri niektorých výzvach je v zozname darov uvedený pri jednotlivých daroch názov školy, čo znamená, že VS, pod ktorým bola realizovaná platba, bol generovaný po prihlásení sa registračným e-mailom školy. Meno a priezvisko určitej osoby je doplnené len v popisku platby.

V takomto prípade je však nutné v súlade s Pravidlami počítať tieto dary len ako jeden dar, nakoľko ako Darca tu vystupuje konkrétna škola, ktorá je zaregistrovaná na portáli ĽudiaĽuďom.sk.

Pokiaľ by mali byť takto zaslané dary počítané ako samostatné, je potrebné zaregistrovať jednotlivých Darcov na portáli ĽudiaĽuďom.sk. Registrácia je veľmi rýchla a jednoduchá. Stačí zadať svoj e-mail a heslo.

Následne je potrebné poslať na adresu info@ludialudom.sk zoznam zaregistrovaných Darcov (meno, priezvisko a e-mailovú adresu) a dary, ktoré boli zaslané takýmto spôsobom budú priradené k jednotlivým novým zaregistrovaným e-mailovým kontám Darcov.

To znamená, v zozname darov pod výzvou sa už pri jednotlivých daroch nebude zobrazovať názov školy, ktorá generovala VS, ale meno a priezvisko konkrétneho darcu, ktorý bude zaregistrovaný na portáli ĽudiaĽuďom.sk.

Škola môže generovať VS potrebné pre realizáciu platieb, poskytnúť ich podporovateľom výzvy a zjednodušiť im tak celý proces spojený s darovaním a s realizáciou platby. Avšak na to, aby boli zaslané dary v súlade s Pravidlami súťaže o GRANT Nadácie RZ započítavané ako samostatné, je nutné, aby bol každý Darca zaregistrovaný na portáli ĽudiaĽuďom.sk.

Veríme, že nebude problém dodatočne zaregistrovať jednotlivých podporovateľov výziev a zabezpečiť tak priradenie zaslaných darov ku konkrétnym Darcom a predovšetkým spravodlivé vyhodnotenie súťaže.

S pozdravom 
Nadácia RZ

Zapojte sa aj Vy do súťaže o GRANT

Pravidlá
Vzor registrácie
nadaciarz.ludialudom.sk
ĽudiaĽudom.sk